Begagnade bilar

Är du ute efter pålitliga begagnade bilar är Olsson bil en seriös aktör att ha i beaktande. Företaget erbjuder garantier via Svensk Bilgaranti AB allt ifrån 6 – 36 månaders garanti beroende på bil. Dessutom ordnar de en bra lösning för finansiering vid ditt bilköp. Vi samarbetar i dag med: MyMoney, Wasa Kredit, MoneyGo samt Santander Consumer Bank.

Besök företaget här:
Olsson Bil

Därför ska du välja glasfiberprodukter i ditt nästa byggprojekt

Glasfiber kontra traditionella byggmaterial

Glasfiber ger många fördelar jämfört med traditionella byggmaterial. För det första är det mer motståndskraftigt mot brand, vilket är viktigt för höghus. Det har också bättre isoleringsegenskaper än andra material, vilket gör att du inte behöver använda så mycket av det. Glasfiber är också vattentåligt och kommer inte att ruttna, vilket gör det till ett utmärkt material för ytterväggar och tak.

En nackdel med glasfiber är att det kan vara svårt att arbeta med och installera som andra traditionella byggmaterial som tegel eller trä. Glasfiber kan också behöva specialverktyg, till exempel en kniv eller sax, för installation.

Glasfiberapplikationer och fördelar

Glasfiberns tillämpningar är inte begränsade till byggmaterial. Materialet har funnits i mindre än 100 år, men dess mångsidighet har gjort det till ett material för många industrier.

Bland de mest populära industriella tillämpningarna av glasfiber är inom isolering, bildelar, heminredning och vitvaror och vid tillverkning av vindkraftsblad. Detta är bara några exempel på hur detta mångsidiga material kan användas för att förbättra våra liv.

Några av glasfiberprodukternas fördelar:

 • Vikt- och kostnadsbesparingar
 • Hållbarhet och styrka
 • Brandmotstånd
 • Lätt att arbeta med
 • Resistens mot mögel
 • Lågt underhåll
 • Anpassningsbart
 • Miljövänligt
 • Olika färgalternativ
 • Slagfast
 • Lätt installation
 • Ljudfritt
 • Vindlastmotstånd
 • Värmeisolering

Olika typer av sanering i fastigheter

Som fastighetsägare krävs ett stort ansvar gentemot personerna som bor i fastigheten. För att göra det säkert att bo i den kan det i vissa fall sanering av olika slag.

PCB-sanering

Under en viss period använde byggbranschen fogmassor som innehöll PCB. Det användes dessutom ofta i plastbaserade golvmassor som skulle fungera som halkskydd, men även i isoleringsrutor för offentliga byggnader eller kontor och i kondensatorer i exempelvis lysrör.

PCB är giftigt och kan orsaka cancer och flera andra sjukdomar. Hos barn finns risken att PCB påverkar minnesförmågan och korttidsminnet. Detta kräver att PCB saneras av kunnig personal som är utbildad inom just denna typ av sanering och som följer säkerhetsföreskrifterna.

Asbestsanering

Asbest är förbjudet sedan 1982 men är fortfarande vanligt förekommande i många fastigheter. Att bo i ett hus där asbest förekommer innebär ingen direkt risk. Det först är när asbest bearbetas som de farliga asbestfibrerna frigörs. Fibrerna stannar länge i luften och om de andas in kan de leda till flera farliga lungsjukdomar. Det är därför viktigt att asbest saneras på ett korrekt sätt.

Radonsanering

Radongas kan ta sig in i en fastighet på flera olika sätt – genom dricksvattnet, marken under fastigheten eller byggmaterialet. Radon är en av de största orsakerna till att lungcancer uppstår och därför måste en fastighet med för höra halter av radongas genomgå en effektiv radonsanering.

Radonsanering kan ske genom radonduk, ventilation eller vattenfilter.

Behov av att hyra maskin?

Står du inför ett större bygg- eller renoveringsprojekt kanske du är i behov av att hyra maskiner för att lösa alla delar av arbetet. När det gäller uthyrning av maskiner går att att hitta ett mycket brett sortiment hos de flesta maskinuthyrare. Du kan hitta allt från skruvdragare och slipmaskiner till betongblandare och byggställningar.

När du ska hyra maskin är det viktigt att tänka på några saker:

 • Är maskinerna servade och besiktade som de ska?
 • Vad finns det för försäkringar kopplade till uthyrningen?
 • Tillkommer det några kostnader utöver själva dygnshyran av maskinen?

Det kan dessutom vara bra att se om företaget är medlemmar i den rikstäckande branschföreningen Hyreskedjan. Då säkerställer ni att företaget du hyr av sitter på rätt kompetens och följer korrekta riktlinjer.

Brunnsborrning

Företag som arbetar med brunnsborrning utför allt som oftast ett flertal tjänster. Som uttrycket säger borrar de givetvis vattenbrunnar av olika slag. I många fall ser de även till att den kompletta installationen av slangar, rör och vattenpump iordningställs. Det kan röra sig om en ny brunn till sommarstugan eller vattenförsörjning till ett flerfamiljshus eller industriverksamhet.

En annan tjänst som de allra flesta brunnsborrare tillhandahåller är borrning för bergvärme och bergkyla. Genom bergvärme nyttjas den temperatur som året runt finns i grundvattnet till att värma upp fastigheter. Bergvärme kallas även geoenergi.

Vissa företag som arbetar med brunnsborrning erbjuder även så kallad entreprenadborrning och grundvattensänkning. Grundvattensänkning innebär att genom att borra ett antal filterbrunnar som förses med pumpar, sänks nivån på grundvattnet så att schaktning och grundläggning är genomförbar. Grundvattnet återställs sedan till ursprunglig nivå efter avslutad schaktning.

Målvaktsskydd

För en innebandymålvakt är det viktigt att ha en snygg målvaktsdräkt på sig på matcherna. Det är egentligen bara kosmetiskt och det allra viktigaste för att kunna prestera bra är att målvakten har riktigt bra skydd på sig. Skydden måste givetvis skydda kroppen på bästa sätt, men för att det ska gå att spela i dem måste de sitta bra på kroppen. Är du innebandymålvakt och något skydd som inte är helt och hållet bra tjänar du på att byta ut det mot ett bättre.

Direktlänk:
Målvaktsskydd

Djuplänkar:
Knäskydd
Målvaktsväst
Målvaktshandskar
Suspensoar