Brunnsborrning

Företag som arbetar med brunnsborrning utför allt som oftast ett flertal tjänster. Som uttrycket säger borrar de givetvis vattenbrunnar av olika slag. I många fall ser de även till att den kompletta installationen av slangar, rör och vattenpump iordningställs. Det kan röra sig om en ny brunn till sommarstugan eller vattenförsörjning till ett flerfamiljshus eller industriverksamhet.

En annan tjänst som de allra flesta brunnsborrare tillhandahåller är borrning för bergvärme och bergkyla. Genom bergvärme nyttjas den temperatur som året runt finns i grundvattnet till att värma upp fastigheter. Bergvärme kallas även geoenergi.

Vissa företag som arbetar med brunnsborrning erbjuder även så kallad entreprenadborrning och grundvattensänkning. Grundvattensänkning innebär att genom att borra ett antal filterbrunnar som förses med pumpar, sänks nivån på grundvattnet så att schaktning och grundläggning är genomförbar. Grundvattnet återställs sedan till ursprunglig nivå efter avslutad schaktning.

Målvaktsskydd

För en innebandymålvakt är det viktigt att ha en snygg målvaktsdräkt på sig på matcherna. Det är egentligen bara kosmetiskt och det allra viktigaste för att kunna prestera bra är att målvakten har riktigt bra skydd på sig. Skydden måste givetvis skydda kroppen på bästa sätt, men för att det ska gå att spela i dem måste de sitta bra på kroppen. Är du innebandymålvakt och något skydd som inte är helt och hållet bra tjänar du på att byta ut det mot ett bättre.

Direktlänk:
Målvaktsskydd

Djuplänkar:
Knäskydd
Målvaktsväst
Målvaktshandskar
Suspensoar

Innebandymagazinet

Innebandy är Sveriges största inomhusidrott och näst största lagsport. Publikt sett har innebandyn inte riktigt slagit igenom ännu utanför innebandykretsarna, men intresset ökar successivt. En viktig del i spridandet av innebandyintresset är media. Det har blivit bättre för varje år som gått, men det är mest den lokala pressen som skriver om de lokala lagen. Rikstäckande dagstidningar har inte riktigt kommit upp till full bevakning av de högsta serierna. Den delen är det i stället Innebandymagazinet som står för. De står för matchreferat och allmän nyhetsuppdatering kring lagen i de högsta serierna.

Direktlänk:
Innebandymagazinet

Djuplänkar:
Träningstips
Videoklipp
Produktguiden

Innebandyarenan

Innebandyarenan är en webbutik för alla innebandyintresserade. Här finns innebandyprodukter för både spelare och ledare. Välj bland ett brett sortiment av innebandyklubbor, målvaktsutrustning, innebandytillbehör och träningsutrustning. Det spelare ingen roll om du är elit eller nybörjare – hos Innebandyarenan finns det något för alla!

Direktlänk:
Innebandyarenan

Djuplänkar:
Innebandyklubbor
Målvaktshjälmar
Klubbfodral
Innebandybollar